REHAU používá na webové stránce cookies, aby se mimo jiné zlepšila funkčnost pro naše uživatele (jako například u účtů nebo uložených nastavení). Pokud budete nadále stránku používat, souhlasíte s použitím takových cookies ve Vašem přístroji. Další informace naleznete v naší Směrnici na ochranu dat.

Informace o ochraně dat

Těší nás, že využíváte REHAU@HOME. Přitom bereme ochranu Vašich soukromých údajů velmi vážně. Bezpečnost Vašich osobních údajů, jako je jméno, adresa, telefon nebo e-mail je pro nás důležitá a zohledňujeme to v našich procesech. Naše aktivity na webu probíhají v souladu se zákony o ochraně dat a bezpečnosti dat. Dále se dozvíte, které informace shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.

Odpovědná místa

  1. REHAU AG + Co. homesupport.DE@rehau.com

Důvody zpracování a právní základ

Bez Vašeho vědomí neshromažďujeme žádné osobní údaje. Pro využití naší nabídky „REHAU@HOME“ je nutné, abyste nám příslušné osobní údaje poskytli. V rámci získávání údajů Vám sdělíme, které údaje jsou pro zpracování Vaší poptávky, příp. provedení smlouvy bezpodmínečně nutné.

Tyto osobní údaje použijeme k odpovědi na Vaši poptávku, příp. zpracování zakázky. Pro toto zpracování může být v některých případech také nutné předat Vaše údaje třetím osobám.

Pro udržování vztahů se zákazníky a také pro optimalizaci platformy může být dále nutné,

  • abychom Vaše osobní údaje uložili pro zasílání sdělení servisu nebo podpory a také aktualizací a bezpečnostních upozornění.
  • abychom (nebo nějaká třetí osoba z našeho pověření) tyto údaje použili k informování o podobných nabídkách a/nebo službách nebo pro online ankety k poskytnutému výkonu, které nám umožní lépe reagovat na Vaše požadavky.
  • abychom Vaše osobní údaje uložili, zpracovávali a sdělili je např. podnikům ve skupině REHAU nebo jiným instalatérům REHAU@HOME, aby bylo možné lépě vyhovět Vašim přáním nebo zlepšit naše produkty a služby.
  • abychom Vaše osobní údaje využili pro analytické účely. To neslouží jen ke zlepšení našeho servisu a optimalizaci zkušeností uživatelů, ale může být použito také pro testovací účely, odstranění problému a zlepšení funkčnosti a kvality naší platformy. Zde si klademe za cíl optimalizaci naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám tak, aby byla pro uživatele ještě příjemnější a sympatičtější.

Tato využití můžete kdykoliv odmítnout z důvodů, vyplývajících z Vaší zvláštní situace.

Potěšilo by nás, kdybyste kromě toho souhlasili s použitím Vašich údajů pro obecné reklamní účely.

V takovém případě získáte možnost dostávat zajímavé informace, včetně informací o kampaních a službách REHAU nebo instalatérů na platformě REHAU@HOME, o celém spektru produktů a také nabídkách/službách ke speciálním akcím také prostřednictvím e-mailu od REHAU, příp. zapojených instalatérů.

Navíc se můžete účastnit loterií, soutěží o ceny, obecných anket nebo jiných akcí na podporu prodeje, sponzorovaných nebo prováděných REHAU nebo instalatéry na REHAU@HOME. Vaši e-mailovou adresu použijeme dále k provádění programů dalšího doporučení a udělení případných odměn za věrnost.

Ani v takovém případě Vaše osobní údaje neprodáme třetím osobám ani jinak nezhodnotíme.

Tento souhlas s použitím Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat. Zpracování dat zůstává v platnosti až do okamžiku odvolání.

Doba uložení

Vaše osobní údaje uložíme pouze na tak dlouho, jak je nutné pro účel, ke kterému byly získány, příp. na tak dlouho, jak je uložení ze zákona nebo v rámci úředních nařízení nařízeno. Jakmile již nebudou potřeba, Vaše údaje vymažeme, příp. zablokujeme.

Dále Vaše údaje vymažeme, příp. zablokujeme neprodleně při odvolání Vašeho spouhlasu a oprávněném odmítnutí zpracování.

Automaticky shromážděné informace, které nejsou osobními údaji

Když používáte REHAU@HOME, jsou příležitostně shromažďovány automaticky (tedy nikoliv při zadání uživatele) informace, které nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě (např. použitý internetový prohlížeč a provozní systém; název domény webové stránky, ze které jste přišli; počet návštěv, průměrná doba setrvání, otevřené stránky). Tyto informace získává firma REHAU AG + Co, Rheniumhaus, 95111 Rehau (dále jen: „REHAU“) a také [různé firmy]. REHAU poskytuje technickou platformu pro provoz REHAU@HOME. REHAU a také [různé firmy] tyto informace používají ke zjištění atraktivity REHAU@HOME a ke zlepšení jeho obsahu. Když používáte REHAU@HOME, může se stát, že se informace uloží ve formě „cookie“ ve Vašem počítači, které je při Vaší další návštěvě automaticky rozezná. Cookies například umožňují později pokračovat v započaté konfiguraci. Pokud zásadně odmítáte použití cookies, máte možnost nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby cookies z Vašeho pevného disku vymazal, zablokoval nebo Vás varoval, než se nějaké cookie uloží.

Cookies

U cookies se jedná o malý textový soubor, který většinou umístí webová stránka do PC. Cookies přitom splňují všestranné účely použití. Nikdy však nepředstavují riziko, protože jim chybí jakákolov "aktivní" schopnost. Nemohou tedy provádět škodlivé aplikace. Obsahují téměř výhradně informace, které jsou nutné pro komfortní užívání internetu.

Používání cookies

Session Cookies

Cookies jsou čistě technické cookies, které jsou nutné pro bezvadnou funkci REHAU@HOME.

Tracking Cookies

Tracking Cookies – samozřejmě ve zcela anonymní formě – vyhodnocuje chování uživatele při návštěvě REHAU@HOME. REHAU a také [různé firmy] tím získají hodnotné informace, jak se REHAU@HOME používá, což REHAU a [různé firmy] umožňuje lepší orientaci na zájmy návštěvníků.

Komerční cookies

Navíc k našim vlastním cookies využíváme Thirdparty-Cookies pro zobrazení osobní reklamy na našich a jiných webových stránkách. Tento proces se nazývá „Retargeting”. Vychází z Vašich aktivit na naší webové stránce, například při konfiguraci okna.

Analýza webových stránek

Tato webová stránka používá Google Analytics, analýzu webových stránek Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace o Vašem používání této webové stránky, vytvořené cookie, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce bude Vaše IP-adresa ze strany Google ale v rámci členských zemí EU nebo jiných smluvních států Dohody o evropského hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenese kompletní IP-adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. V pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky pro vytvoření zprávy pro provozovatele webové stránky o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a internetu. IP-adresa, poskytnutá v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojena s ostatními údaji z Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete případně moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit registraci dat, vytvořených cookie a týkajících se Vašeho používání webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) u Google a také zpracování dat ze strany Google tak, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin z následujícího odkazu ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Registraci ze strany Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, který do budoucna zabrání registraci Vašich dat při návštěvě této webové stránky: Google Analytics deaktivovat

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat anleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ . Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl rozšířen Google Analytics o kód „gat._anonymizeIp();“ , aby byla zaručena anonymní registrace IP-adres (tzv. IP-Masking).

Bezpečnost dat

Disponujeme technickými a organizačními bezpečnostními metodami k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a na ochranu Vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nesprávnému zpracování a/nebo proti nechtěné ztrátě, změně, zveřejnění nebo přístupu k nim.

Vaše práva

Máte sami možnost si ověřit dodržování předpisů na ochranu dat.

K tomu máte následující práva:

  • právo na informace
  • právo na informace a podat náitku,
  • právo na opravu, vymazání a omezení,
  • právo na možnost přenosu dat.

Pokud máte dotazy k těmto právům ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se případně obrátit na výše uvedená odpovědná místa, která jsou k dispozici také v případě žádosti o informace, podání podnětů nebo stížností. Kromě toho máte právo se kdykoliv obrátit na příslušný dozorující úřad.

Na vyžádání Vám bude pokud možno obratem sděleno písemně podle platného práva jestli a které osobní údaje jsou u nás o Vás uloženy. Pokud by přes veškerou naši snahu o správnost údajů a aktuálnost byly uloženy chybné informace, na vyžádání je opravíme.